نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تایید بر توسعه سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندارد ملی، ممیزی و نظارت بر تولید "دستگاه‌های آبیاری تحت فشار" در سح کشور به منظور یکنواختی و کاهش تنوع تولیدات ، افزایش سطح تکنولوژی و انتقال و انتقال دانش فنی تولید این تجهیزات در سطح کشور بوده است . این طرح به درخواست "اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار" در دستور کار این مرکز قرار گرفت . خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و نتایج حاصل: - تدوین دانش‌فنی "سیستم‌های ویلمو، سیستم‌های آب‌پاش ، سیستم‌های قرقره‌ای" و تهیه گزارش‌ها، نقشه‌ها و مستندات فنی و متجاوز از 200000 برگ - شروع اقدامات لازم برای تهیه پیشنهاد استاندارد ملی دستگاههای آبیاری با هماهنگی "اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار" و "موسسه استاندارد کشور" - بازدید از واحدهای صنعتی تولید کننده سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح کشور - انجام بازرسی‌های منظم از کارخانجات سازنده و تهیه گزارش‌های بازرسی و تحویل‌گیری محموله‌های آماده تحویل هر کارخانه متجاوز از 50 کارخانه در سراسر کشور - تحویل‌گیری بیش از 5000 دستگاه آبیاری از تولیدکنندگان داخلی تا لحظه تهیه گزارش حاضر - ارائه مشاوره، انجام آزمایش‌های فنی و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای تولیدکنندگان داخلی و مستندسازی فعالیت‌های آنان - اقدام برای رتبه‌بندی کارخانجات تولیدی بر اساس ملاک‌های تضمین کیفیت "ISO 9000"
کد نوشتار : 47570