افزایش کارایی تولید جزو اهداف اصلی مدیریت شرکت‌های تولیدی است و یکی از روش‌های دست‌یابی به آن، تلاش در جهت استفاده هر چه بیشتر از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های موجود یا به عبارت دیگر افزایش تولید با امکانات موجود می‌باشد. از طرف دیگر در دوران انقلاب که ارزش‌های جدیدی به وجود می‌آید و مناسبات ساختاری میان طبقات مردم و نهادها دگرگون می‌شود، عامل تولید و افزایش آن نقش حساستر و حیاتی‌تری به خود می‌گیرد. دلایل این امر عبارتند از: کاهش عوامل تولید ملی ناشی از درگیری‌های انقلاب ، افزایش انتظار و تقاضای افراد کم درآمد جامعه و کاهش عوامل تولید مانند سرمایه، مدیریت و مواد اولیه و در نهایت حفظ هویت ملی. با توجه به این مطالب هرگونه طرحی جهت افزایش تولید و استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌تواند مدیریت جامعه را در رسیدن به اهداف انقلابی یاری دهد. خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و نتایج به دست آمده: - شناسایی محصول، فرایند تولید و مونتاژ آن و تدوین تکنولوژی ساخت و مونتاژ شامل: لیست قطعات ، نمودار مونتاژ و جدول فرایند عملیات - تعیین زمان استاندارد کلیه مراحل تولید و مونتاژ و سپس ظرفیت تولید - بررسی تنگناها و نارسایی‌های تولید و مونتاژ قطعات و تهیه برنامه بخش‌ها و ایستگاه‌های مختلف جهت حصول افزایش تولید - برآورد ماشین‌آلات و تجهیزات اضافی مورد نیاز - هماهنگی و نظارت در اجرای اصلاحات پیشنهادی برای افزایش تولید. این پروژه در مورد پنج محصول مهماتی اجرا شده است .
کد نوشتار : 47030