استفاده از گلدان کاغذی جهت تولید نشا گیاهان (بخصوص چغندرقند) در کشورهای صنعتی از روش‌های شناخته شده و متداول است . بذر گیاه در گلدان کاغذی در گلخانه بر نشا تبدیل می‌شود. سپس نشا با گلدان در زمین کاشته شده و گلدان به مرور زمان در زمین جذب می‌شود استفاده از گلدان کاغذی باعث صرفه‌جویی در بذر-کود-سم-آب و وقت است . طرح ساخت ماشین‌آلات تولید گلدان کاغذی در چندین مرحله اجرا می‌گردد. کاغذ مخصوص شناسایی و در روش آزمایشگاهی کاغذ مقاوم به فرسایش ساخته شده و در محیط زراعی با موفقیت آزمایش شده است . دستگاه گلدان ساز بصورت مواد پاکت طراحی و ساخته شده است و در ادامه سیستم مکانیزاسیون مونتاژ گلدان در یک مجموعه 200 عدد در دست ساخت می‌باشد.
نمایه ها:
تولید | 
کد نوشتار : 47292