تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاهان داروئی در سالهای اخیر استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و جایگزینی آن به جای داروهای سنتیتیک مورد توجه خاص قرار گرفته است . برای رسیدن به اهداف صنعتی این پروژه نیاز فراوانی به ماده اولیه آن (گیاهان دارویی) است . چون گیاهان دارویی بیشتر به صورت وحشی و پراکنده در طبیعت وجود دارند، برای تولید انبوه آنها نیاز به اهلی کردن و متمرکز نمودن تولید آنها و نیز افزایش راندمان تولید است . این طرح با هدف زراعی کردن و تکثیر انبوه گیاهان دارویی آفیشینال تولید بذر و حفظ کیفیت مواد موثره اجرا می‌گردد.
نمایه ها:
بذر | 
تولید | 
تکثیر | 
گیاه | 
کد نوشتار : 42536