نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تاکید بر توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مود اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندارد ملی، ممیزی و نظارت بر تولید "دستگاه‌های آبیاری تحت فشار" در سطح کشور به منظور یکنواختی و کاهش تنوع تولیدات ، افزایش سطح تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید این تجهیزات در سطح کشور بوده است . این طرح به درخواست "اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار" در دستور کار این مرکز قرار گرفت . خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و نتایج حاصل: - تدوین دانش فنی "سیستم‌های ولمو، سیستم‌های آب‌پاش ، سیستم‌های قرقره‌ای و تهیه گزارش‌ها، نقشه‌ها و مستندات فنی متجاوز از 2000000 برگ -شروع اقدامات لازم برای تهیه پیشنهاد استاندارد ملی دستگاه‌های آبیاری با هماهنگی "اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار" و "موسسه استاندارد کشور" -بازدید از واحدهای صنعتی تولیدکننده سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح کشور -انجام بازرسی‌های منظم از کارخانجات سازنده و تهیه گزارش‌های بازرسی و تحویل‌گیری محموله‌های آماده تحویل هر کارخانه متجاوز از 50 کارخانه در سراسر کشور -تحویل‌گیری بیش از 5000 دستگاه آبیاری از تولیدکنندگان داخلی تا لحظه تهیه گزارش حاضر -ارائه مشاوره، انجام آزمایش‌های فنی و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای تولیدکنندگان داخلی و مستندسازی فعالیت‌های آنان -اقدام برای رتبه‌بندی کارخانجات تولیدی براساس ملاک‌های تضمین کیفیت "ISO 9000"
کد نوشتار : 58098