کنترل کیفیت کالاهای وارداتی یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه جدی داشت . هدف از انجام این پروژه تعیین کیفیت و استاندارد کلیه‌ی فولادهای ساختمانی است که توسط مرکز تهیه و توزیع فلزات از خارج وارد می‌شود. اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند موجب کمک به انجام امهور فنی و مهندسی ادارات دولتی مربوطه و بالا بردن کیفیت کالاهای وارداتی گردند. خلاصه‌ای از فعالیتهای انجام شده عبارتند از: -انجام آزمایشات مختلف مقاومت مصالح چون کشش ، خمش ، فشار، ضربه، خستگی، سختی و... روی نمونه‌هایی از فولادهای وارداتی و تهیه محاسبات و استانداردهای مربوطه-تهیه گزارش نهایی پروژه و تحویل به کارفرما
کد نوشتار : 56353