گیاه رازینه با نام علمی Foeniculum Vulgare از تیره چتریان، گیاهی است علفی، معطر، به ارتفاع 1 تا 2 متر، برگهایی رشته‌ای شکل، گلهایی زرد و میوه‌ای رنگ کوچک و معطر از دیگر مشخصات آن می‌باشد. از ترکیبات شیمیایی آن می‌توان به ماده روغنی، ماده قندی، موسیلاژ، اسانس و ... اشاره کرد. رازیانه دارای خواص درمانی فراوان از جمله نیرودهندگی و مقوی معده، آرام کننده، مدر، دافع اوره و اسیداوریک و ... می‌باشد که دارای مصارف زیادی در صنعت عطرسازی دارد و از اقلام صادراتی ایران ذکر گردیده است که با توجه به این موارد ضرورت بررسی مسائل مختلف مربوط به کشت آن مشخص می‌گردد و چون تاکنون این گیاه در شهرستان شاهرود کشت شده است ، این طرح به صورت آزمایشی و بدون دخالت فاکتورهای موثر در رشد عملکرد گیاه اجرا گردید. محل اجرای طرح دو ناحیه (بخش بسطام روستاهای گرجی و میقان) با میانگین بارندگی 170 میلیمتر و میانگین درجه حرارت 39 + انتخاب گردید (براساس نیازهای اکولوژیکی گیاه). کشت گیاه در هر دو ناحیه به طور همزمان در تاریخ 1373/3/15 در قطعه زمینی جمعا به مساحت 800 مترمربع به صورت جوی پشته انجام گرفت . در طول دوره رشد (رویش و زایش ) از مراحل رشد گیاه یادداشت‌برداری بعمل آمد. این طرح با استفاده از طرح پایه کاملا تصادفی در 4 تکرار، هر تکرار شامل 3 کرت و هر کرت شامل 6 ردیف به مرحله اجرا درآمد.
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 
کد نوشتار : 42317