تولید پنیر: در این طرح تهیه نقشه‌ها، ساخت و راه‌اندازی و نصب ماشین‌آلات مورد نیاز برای ظرفیت هزار لیتر شیر پنیر در ساعت جهت تولید پنیر اولترافیلتراسیون پیش‌بینی شده است . هازینگهای فیلتر توسط مجری طراحی و ساخته شده و با موفقیت در طول پروسس به کار رفته است .
کد نوشتار : 41785