طرح تحقیقاتی طراحی بهینه ترانسفورمرهای ولتاژ و سیستم تمام اتوماتیک تست و کنترل کیفیت : با توجه به کاربرد گسترده ترانسفورمرهای ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی و با توجه به طیف وسیع این نوع ترانسها از نظر مشخصات و نظر به عدم آگاهی کافی تمام سازندگان از کم و کیف محاسبات مهندسی ترانسفورمرهای ولتاژ، این طرح تحقیقاتی به منظور جلوگیری از مصرف غیر بهینه از مواد اولیه تعریف گردیده است که نهایتا منجر به کم شدن مصرف مواد اولیه و بهبود کارآیی ترانسها خواهد شد. قسمت اول طرح عبارتست از تدوین نرم‌افزار طراحی که با وارد شدن اطلاعات طراحی و پارامترهای ورودی از طریق اپراتور (از قبیل ولتاژ ورودی و خروجی، توان، فرکانس ، کلاس عایق‌بندی و رکولاسیون و...) پارامترهای طراحی (از قبیل تعداد دور اولیه و ثانویه، توان خروجی، ابعاد هسته،...) بدست می‌آید و حتی قبل از ساخت ترانس ، این نرم‌افزار قادر است پارامترهایی چون مقاومت ورودی، مقاومت خروجی، بازدهی، حداکثر حرارت حین کار، ضریب توان و امثالهم را بدست دهد. در قسمت دوم طرح دستگاهی ساخته می‌شود که توسط آن یک ترانسفورمر با مشخصات طراحی شده در فوق بطور اتوماتیک تست کامل می‌شود و علاوه بر پارامترهای ترانس از قبیل مقاومت ورودی و خروجی، منحنی مشخصه فرکانسی، راکتانس ، جریان بار کامل، ضریب توان و... قادر است مشخصات عملکردی از قبیل تست عایقی، تست اتصال کوتاه و اتصال باز و امثالهم را انجام دهد. محدوده کاری این دستگاه ترانسفورمرهای ولتاژ تکفاز یک ورودی و چند خروجی با حداکثر توان 50KW، وتاژ 20KV و فرکانس 1MHZ می‌باشد. کابرد این دستگاه در آزمایشگاهها، کارگاهها و امثالهم می‌باشد و به عنوان یکی از ابزار اصلی کنترل کیفیت در خطوط تولید و قسمت طراحی ترانسها می‌باشد این طرح تقریبا اتمام یافته و مراحل اختشام را می‌گذراند.
کد نوشتار : 41697