طرح نظرسنجی از مردم در مورد آگاهی‌های آنها از فعالیت‌های سازمان ترافیک که در تاریخ 75/3/28 در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته شد، نظر 385 نفر از شهروندان تهران بالای 18 سال را در بر دارد. از کل پاسخگویان تنها 28 درصدشان رانندگی می‌کردند و لاجرم با اصول رانندگی کردن آشنا بودند. 58 درصد پاسخگویان هیچگونه اطلاع و شناختی با سازمان ترافیک نداشتند. در مورد ارگان یا نهاد مسئول سازمان ترافیک ، تقریبا اکثریت پاسخگویانی که اظهار داشته بودند با این سازمان و شرح وظایف آن آشنا هستند، درست اشاره کرده‌اند یعنی شهرداری و یا راهنمایی و رانندگی را نهاد مسئول این سازمان ذکر نموده‌اند. 60 درصد پاسخگویان معتقد بودند که این سازمان در ایفای نقش و وظایف قانونی خود موفق بوده است . از پاسخگویان در مورد مهمترین مشکلات رفت و آمد مردم در سطح شهر سئوال شد که کمبود وسایل نقلیه عمومی، شلوغی خیابانها و تلف شدن وقت مردم، تردد اضافی خودروهای شخصی در سطح معابر عمومی، بی‌نظمی و... از جمله مشکلات ذکر شده توسط پاسخگویان می‌باشد. در مورد تخصص و مهارت مامورین راهنمایی و رانندگی برای کنترل وضعیت ترافیکی 46 درصد پاسخگویان وجود این تخصص و مهارت را در حد زیاد و 28 درصد پاسخگویان آنرا در حد کم ذکر کرده‌اند.
کد نوشتار : 42051