یکی از وظایف و کارکردهای اساسی وسایل ارتباط جعی، اطلاع‌رسانی و پخش اخبار است این وظیفه از نیاز همیشگی انسانها به کسب اطلاعات و اخبار ناشی می‌شود، مرکز تحقیقات صدا و سیما در راستای تحقیق اهداف خود هر ساله نظر مردم را در مورد اخبار صدا و سیما جویا می‌شود. علاوه بر این جمع‌بندی پژوهشهای انجام شده در دوره‌های زمانی مشخص امکان مقایسه دستاوردهای صدا و سیما را فراهم می‌آورد. در گزارش حاضر به جمعبندی از نظرسنجی‌های انجام شده در مورد اخبار سیما، پرداخته شده است . جمعبندی حاضر پژوهشهای انجام شده در سالهای 1373، 1375، 1377 را مورد بررسی قرار داده است . نتایج این گزارش به قرار زیر است : - میزان بیننده اخبار در سالهای 1373 (71 درصد) 1375 (73 درصد) 1377 (79 درصد) بوده است . - عمده‌ترین دلایل تماشا کردن اخبار در طی سالهای مورد بررسی "نداشتن وقت " (51 درصد) در سال 1373، (37 درصد) در سال 75 و (67 درصد) در سال 1377 ذکر شده است . - پربیننده‌ترین بخشهای خبری شبکه اول در سال 1373 ساعت 21 (46 درصد) و در سال 1375 (71 درصد) بوده است . - شبکه دوم ساعت 20/30 دقیقه در سال 1373 (9 درصد) و در سال 1375 (26 درصد) بوده است . - شبکه سوم ساعت 19/45 دقیقه در سال 1373 و 1375 (15 درصد) بوده است . - مهمترین موضوعهای خبری مورد علاقه بینندگان اخبار، موضوعهای اقتصادی در سال 1375 (45 درصد)، 1377 (59 درصد) بوده است . - در سال 1375 (34 درصد) و 1377 (55 درصد) عنوان کرده‌اند که "تا حدودی" به بیان واقعیتها در اخبار سیما می‌پردازند. - مهمترین منابع خبری مورد استفاده در سال 1375 (67 درصد) و 1377 (63 درصد) تلویزیون ذکر شده است . - میزان رضایت بینندگان اخبار سیما در سالهای 1373 (49 درصد) و 75 (36 درصد) در حد "زیاد" بیان شده است . - مهمترین پیشنهاد و انتقاد بینندگان نسبت به وضعیت اخبار سیما در سال 1373 (6 درصد) 1375 (10 درصد) و 1377 (30 درصد) عنوان کرده‌اند که واقعیتها در خبرها مطرح نمی‌شود.
کد نوشتار : 42102