"ق، مثل قلقلک " مجموعه برنامه‌ای است که از شهریور سال 1370 هر هفته روزهای جمعه در برنامه کودکان و نوجوانان شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. هدف از این برنامه ایجاد سرگرمی برای مخاطبین خود در فضائی خیالی و متفاوت با کلاسها واقعی است . این برنامه با یک تیتراژ که معلم از مبصر پنج ساله می‌پرسد: "تعداد انگشت‌های است هر آدم چند تا است ؟ شروع شده و با حرف خنده‌آور توسط یکی از بچه‌ها به پایان می‌رسد. این برنامه از دیدگاه کودکان برنامه‌ای خنده‌آور و جالب است ، ولی از دیدگاه معلمان و مادران جنبه‌های منفی‌ای نیز دارد، مانند شیطنت . نتایج حاصل از این ارزشیابی نشان می‌دهد که: 55 درصد گروه نمونه همیشه یا اکثر اوقات و 45 درصد بعضی اوقات و خیلی کم این برنامه را تماشا می‌کرده‌اند. 79 درصد از گروه نمونه گفته‌اند که از دیدن این برنامه خوشحال شده و خندیده‌اند و 61 درصد گفته‌اند علاوه بر شادی چیزی هم یاد گرفته‌اند مانند درس خواندن. اهم پیشنهادهای مخاطبین بهتر شدن این برنامه عبارتند از: -1 زمان آن بیشتر شود. -2 علمی و آموزنده‌تر شود. -3 شادتر شود. -4 جدی باشند کمتر مسخره‌بازی و شوخی کنند. -5 بازیگران بهتر بازی کنند.
کد نوشتار : 41379