در ایران، رادیو هنوز هم به عنوان ابزاری که می‌تواند در جهت آموزش و اشاعه اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی و نیز پرکردن اوقات فراغت کاربرد داشته باشد، موارد استفاده زیادی دارد. توجه به نظر مخاطبان و انتظارات آنها و نیز نحوه نگرش آنان به این رسانه، از مواردی است که می‌تواند در جهت کارائی و بالابردن میزان مطلوبیت آن مفید باشد. به طور کلی هدف از این بررسی، مقایسه روند کاهش با افزایش نگرش شنوندگان رادیو نیست . برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و عوامل فردی موثر بر این نگرشها از سال 1369 تا 1373 است . نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است . - به طور کلی شنوندگان رادیو نگرش بالائی نسبت به رادیو داشته‌اند به این معنی که بین سال‌های 1369 تا 1373 نگرش مثبت ، و خیلی مثبت مخاطبان رادیو، بین 73 درصد تا 81 درصد بوده است .
کد نوشتار : 39862