به منظور آگاهی از میزان استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از برنامه‌های تلویزیون، بویژه برنامه‌های کودک و نوجوان و همچنین دستیابی به نظر آنان، امور سنجش برنامه‌ای مرکز تحقیقات ، به بررسی نظر مخاطبان کودک و نوجوان پرداخت . نتایج حاصله از بررسی این گزارش نشان می‌دهد که: - 88 درصد از جامعه مورد بررسی تماشاگر برنامه‌های تلویزیونهی در نوروز 1375 بوده‌اند. - براساس نتایج به دست آمده سریال کارتونی "فوتبالیستها" با 84 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان شبکه اول تلویزیون در نوروز 1375 بوده است . - نتایج نشان می‌دهد پربیننده‌ترین برنامه‌های کودک و نوجوان شبکه دوم در نوروز 1375 "قصه‌های تابه‌تا" با 80 درصد، کارتون "لوک خوش‌شانس " با 77 درصد، سریال کارتونی "افسانه سه برادر" با 74 درصد، "سنجد و بچه‌های محله" با 71 درصد، "خاله قورباغه" با 68 درصد و کارتون "کارآگاه ویژه" با 67 درصد، بوده‌اند. - کمبودهای برنامه کودک و نوجوان عبارت است از: کم پخش شدن کارتون (16 درصد)، پائین بودن کیفیت برنامه (3 درصد) و ... - فیلمهای سینمائی محبوبترین برنامه برای بیشترین درصد بینندگان کودک و نوجوان (31 درصد) بوده است . - بررسی حاضر نشان می‌دهد که 83 درصد از بینندگان کودک و نوجوان از برنامه‌های بزرگسالان رضایت داشته‌اند.
کد نوشتار : 39858