در این گزارش که نظرسنجی آن چند روز پیش از برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران اجرا شد، نظر پاسخگویان درباره "میزان اطلاع آنها از اجلاس سیاسی بین‌المللی آذرماه تهران"، "میزان شناخت آنها نسبت به کنفرانس سران کشورهای اسلامی"، "میزان استفاده آنها از منابع خبری (روزنامه، رادیو و تلویزیون و ...)"، "زمینه‌هایی که برای کسب اطلاع درباره کنفرانس سران کشورهای اسلامی، ترجیح می‌دهند" و رسانه‌های مرحج پاسخگویان برای کسب خبر در مورد کنفرانس مطرح شده است . همچنین نظر پاسخگویان آشنا با کنفرانس نیز در خصوص "اهداف کنفرانس "، "مهمترین دستاوردهای برگزاری اجلاس در تهران" و "مهمانان شرکت‌کننده در اجلاس " منعکس شده است . در پایان نیز نظر همه پاسخگویان درباره آثار و پیامدهای مثبت و منفی برگزاری اجلاس در تهران درج گردیده است .
کد نوشتار : 39796