در طی مراجعات مکرر بیماران به آزمایشگاههای تشخیص طبی جهت بیماری سالک نکته‌ای که جلب توجه می‌نماید علم اطلاع و آگاهی اکثر افراد مقیم مناطق اندمیک از نحوه انتقال بیماری و نقش عوامل مختلف در بروز آن است . فقدان حداقل اطلاع لازم در مورد انتقال بیماری باعث گردیده است که بی‌توجهی‌های فراوانی در مورد پیشگیری وجود داشته باشد. خوشبختانه با گذشت زمان هر روز بر اهمیت آموزش بهداشت در کنترل و پیشگیری از بیماریها افزوده شده است . هزینه فراوانی تهیه و تولید واکسن‌ها، عدم توفیق محققین در تهیه و تولید واکسن و دارو برای بسیاری از بیماریها خصوصا بیماریهای انگلی و شیوع این بیماریها در کشورهایی که امکان انجام تحقیقات وسیع برای تهیه دارو و واکسن را ندارند موضوع آموزش بهداشت و انجام اقدامات پیشگیری اهمیت فراوانی دارد. به نحوی که با توجه به عدم موفقیت سازمانهای جهانی از جمله TDR در کنترل بیماریهای مهم و جهانی اخیرا نتایج اقتصادی استفاده از پشه‌بند برای جلوگیری از گزش حشرات آلوده را با برنامه‌های واکسیناسیون برای ریشه‌کنی فلج اطفال و سرخک مقایسه نموده است . و در مورد اکثر بیماریها از جمله سالک اگر آموزش به زبان ساده بصورت مناسب در اختیار گروههای در معرض ابتلا قرار داده شود از میزان بروز بیماری به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. تاسیس فیلد شهری هفتون این امکان را فراهم آورده تا نقش آموزش بهداشت را در یک جامعه کوچک بعنوان مدل بتوان پی‌گیری نمود. به ویژه آنکه منطقه هفتون در شمال اصفهان یک منطقه آندمی آلودگی به سالک می‌باشد.
کد نوشتار : 39194