با توجه به کاربرد وسیع داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در درمان و نظر به اینکه داروهای موجود دارای عوارض گوارشی می‌باشند توجه به ترکیباتی با کفایت بیشتر و عوارض کمتر مورد توجه است . روی این اساس اقدام به طراحی و سنتز داورهای ضدالتهاب با ساختمان شیمیایی جدید گردید.
کد نوشتار : 35964