مطالعات حمل و نقل و ترافیک منطقه 12 شهرداری تهران در قالب مطالعات برنامه‌ریزی حمل برای وضع موجود سال 1380 و مطالعات عملکرد و مدیریت ترافیک تعریف شده است . این مطالعات در دو مرحله انجام خواهد شد که مطالعات فعلی مرحله اول آن می‌باشد هدف کلی پروژه استفاده بهینه از تسهیلات حمل و نقل منطقه در وضع موجود (مدیریت تقاضای سیستم حمل و نقل)، ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به منظور رسیدن به یک سیستم حمل و نقل و ترافیک روان و مناسب در منطقه برای سال 1380 است . همچنین در این پروژه تهیه و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ترافیک حاوی اطلاعات شبکه معابر به کاربری‌ها - حجم ترافیک - سرعت و دیگر اطلاعات مرتبط مدنظر می‌باشد.
کد نوشتار : 34288