به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماشا می‌کنند. - سریال کارتونی "فوتبالیستها" با 41 درصد بیننده پربیننده‌ترین سریال بوده است . - 53 درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند بعد از تماشای سریالها "شاد" می‌شوند. - 53 درصد پاسخگویان هدف از تماشای سریالها را "سرگرم شدن" و 42 درصد نیز "یادگیری" عنوان کرده‌اند. - 45 درصد از پاسخگویان ترجیح می‌دهند در سریالها "موضوعات‌علمی" مطرح شود. - 38 درصد پاسخگویان "فداکاری از خودگذشتگی" و 22 درصد استفاده از تخیلات را جزو آموخته‌هایشان از سریالها عنوان کرده‌اند.
کد نوشتار : 33618