کنترل کیفیت محصول همواره یکی از ارکان مهم و اساس تولید آن محصول بوده است ، هدف از این طرح معرفی روشهایی برای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید یک موتور DC خاص (استارتر خودرو) می‌باشد. در مورد استارتر با توجه به تاثیر متقابل خواص الکتریکی، مکانیکی و متالورژیکی قطعات و مجموعه‌های مونتاژ شده بر یکدیگر، روشهای مورد نیاز برای کنترل کیفیت از پیچیدگی خاص برخوردار است . این روشها بطور خلاصه شامل بررسی جنس مواد اولیه هر یک از قطعات ، انجام آزمایشات مختلف و بررسی عملکرد هر یک از قطعات و نیز مجموعه‌های مونتاژ شده آرمیچر، استاتور، اتوماتیک و در نهایت استارتر می‌باشد. این کار با استفاده از دستگاههای خاص که بدین منظور طراحی و ساخته شده‌اند و توانایی اعمال شرایط مختلف کاری را بر قطعات و مجموعه‌های فوق دارند، انجام می‌شود. همچنین تست‌های مختلف دوام و تخریبی نیز بر حسب مورد، در مراحل مختلف تولید و مونتاژ اعمال می‌گردد، علاوه بر آزمایش‌های فوق، با استفاده از گیج‌های کنترل کیفی ویژه، ابعاد هر یک از قطعات و مجموعه‌های مونتاژ شده نیز بررسی می‌گردند. در این طرح به پارامترهای مختلف مورد نیاز برای کنترل کیفیت استارتر پرداخته شده است .
نمایه ها:
ساخت | 
تولید | 
کد نوشتار : 28366