این طرح به منظور فراهم کردن متون بنیادی در شش حوزه فرهنگ‌شناسی، ارتباطات ، ارتباطات و دین، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، جامعه‌شناسی و متولوژی برای هماهنگ و همسوساختن چهارچوبهای اصل آموزش در دوره دکتری و کارشناسی ارشد کارشناسی رشته فرهنگ و ارتباطات ، طراحی شده است و در هر حوزه شامل مباحث زیر خواهد بود: مرور ادبیات ، معرفی نظریه‌پردازان برجسته، گرایشهای معاصر، معرفی مهمترین منابع، ارتباط علمی و حوزه با یکدیگر حوزه‌های موجود در رشته فرهنگ و ارتباطات این طرح در دو مرحله انجام خواهد شد و در هر مرحله 10 کتاب و در مجموع 20 کتاب در این زمینه تالیف خواهد گردید.
نمایه ها:
فرهنگ | 
کد نوشتار : 26934