تولید این ورق‌ها عمدتا شامل تهیه ذوب مناسب با ترکیب شیمیایی مناسب سپس ریخته‌گری اسلب و نورد آن می‌باشد. در عین حال جهت بدست آوردن مذاب با کیفیت مطلوب نهایتا می‌توان از روش‌های پیشرفته فولادسازی و شمش ریزی و تجهیزات نورد کنترل شده استفاده کرد. در این پژوهش دستیابی به ورق زرهی با کیفیت مطلوب یا توجه به امکانات موجود در کشور مطرح بوده است . تجربیات بدست آمده بیانگر این واقعیت است که با امکانات موجود تولید ورق‌های زرهی که با سرد شدن در هوا خواص مناسبی را پیدا می‌کنند امکانپذیر است . این ورق‌ها به ضخامت‌های مختلف 6 ، 8 و 10 میلیمتر تولید شده و سختی آنها حدود 400 برینل می‌باشد. نتایج تست‌های انجام شده با شلیک گلوله ژ3 از فواصل 25 ، 50 ، 60 ، 80 و 100 متری بر روی ورق 10 میلیمتری نشان داده است که این ورق در مقابل نفوذ گلوله و ترکش خمپاره مقاومت لازم را دارد.
نمایه ها:
تولید | 
کد نوشتار : 24485