تغذیه نامناسب باعث بروز ناهنجاریهایی در انسان می‌شود که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر صرف مخارج درمانی زیاد - موجب پایین آمدن قدرت تولید بازدهی کار می‌شود که این امر روی اقتصاد کشور هم تاثیر دارد. با توجه به این مسائل تغذیه کودکان روز به روز از اهمیت زیادی برخودار شده است و برنامه‌ها وتحقیقات بیشتری را ویژه خود می‌سازد. مادر در تغذیه کودک نقش اساسی و مهمی را اجرا می‌کند. از عوامل متعددی که در سوء تغذیه کودک دخالت دارند مهمترین آنها آگاهی مادر و اطلاعات او راجع به تغذیه صحیح کودک می‌باشد. کودکانی که مادر بیسواد یا ناآگاه به علم تغذیه دارند بعلت تغذیه نامناسب معمولا در پایین‌تر از خط جاده تندرستی به سر می‌برند
نمایه ها:
رشد | 
کودک | 
تغذیه | 
مادر | 
کد نوشتار : 24524