باتوجه به طرح توسعه ظرفیت کارخانه آلومینیم ایران (ایرالکو) و پروژه عظیم احداث کارخانه آلومینیم المهدی در بندرعباس ، جستجو برای یافتن منبعی مطمئن جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها بسیار ضروری است .از طرفی نوسانات شدید قیمت آلومینا و بوکسیت در بازارهای جهانی و کنترل آن توسط چند شرکت بزرگ بصورت انحصاری ، مطالعات و بررسیهای جامعی را برروی وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت بوکسیت ، آلومینا و آلومینیم و نوسانات آنها را الزامی می‌نماید.این مطالعات با تکیه بر روشهای آماری باید در نهایت به پاسخگویی به سوالات اساسی زیر منجر شود: - وضعیت گذشته و حال صنعت آلومینیم در ایران و جهان چه بوده است ؟ - نیازهای فعلی و آتی کشور به آلومینیم چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ - بهترین منبع تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آلومینیم کشور در این دوره از نظر اقتصادی کجاست ؟ - تولید و صدور آلومینیم با تکیه بر منابع خارجی چگونه توجیه می‌شود؟ - آیا معدن بوکسیت لگدترا و ذخایر بوکسیت در کشور گینه از نظر فنی و اقتصادی جهت استخراج و کاربرد آن در ایران قابل توجیه است ؟
کد نوشتار : 23252