بررسی نقش مدیریت در بهینه‌سازی و بهره‌وری صنایع از حیث نقاط ضعف ، قوت ، وضع موجود ، و منبع برتر و تکنولوژیهای جدید از دیدگاه مدیریت در صنایع سبک کفش و چرم
کد نوشتار : 23063