امروزه استفاده از پلیمر در ساخت قطعات سرامیکی با اشکال پیچیده و دانسیته بالا و با ساختمان کاملا فشرده و بدون خلل و فرج متداول شده است . یکی از این روشهای ساخت روش قالبگیری تزریقی است که در آن از پلیمر به عنوان ماده حامل و سیالیت دهنده به پودر سرامیک استفاده می‌شود . بعد از شگل‌گیری قطعه کامپوزیتی سرامیک ˆ پلیمر
کد نوشتار : 18875