دستگاه تولید برق اضطراری (S.P.S) مابین برق شهر و دستگاه مصرف کننده نظیر تلکس و کامپیوتر و نظایر آن قرار گرفته و مادامی که برق شهر برقرار می‌باشد ، جریان را پس از فیلترنمودن به مصرف کننده می‌رساند. در این حالت کلیه قسمتهای دستگاه نظیر نوسان ساز - شمارنده و ... فعال بوده و فقط بخش تقویت کننده قدرت غیرفعال می‌باشد. در هنگام قطع برق در حدود 10ms بخش نهایی نیز فعال شده و بوسیله انرژی گرفته شده از باطری 24 ولت ، برق سینوسی 220 ولت با فرکانس 50 هرتز با ثبات بسیار خوب در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 16959