تولید پاره‌ای از قطعات چدن آلیاژی بمنظور افزایش تولید،بهبود کیفیت و کاهش قیمت می‌باشد و دراین رابطه اطلاعات موردنیاز بررسی و جمع‌آوری شده ،چندنوع قالب ساخته شده ،درقالب فلزی چندین بار آزمایش و مشکلات تکنولوژی آن بررسی گردیده و همچنین دستگاه پرس موردنیاز تولید این روش درحال ساخت می‌باشد.
کد نوشتار : 14083