پیشرفت صنعت و وجود کارخانه‌های صنعتی در نزدیکی شهرها همراه با جاذبه‌هایی مانند وجود امکانات رفاهی و بهداشت موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان گردیده است .بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری بنظر می‌رسد،به همین دلیل متخصصین فضای سبز توصیه می‌نمایند که در شهرهای بزرگ سطح فضای سبز به حد استاندارد 5 تا 30 مترمربع بازاء هرنفر درنظر گرفته شده ،باتوجه به اهمیت فضای سبز در حفظ محیط زیست و انسان ، لذا هرگونه کمک به رشد و توسعه و حفظ و حمایت آن به شیوه‌های علمی در حقیقت مانعی در جهت تخریب و اصلاح آن خواهد بود. در شهرستان شیراز همه ساله درختان نارون آن براثر هجوم سوسکهای برگخوار نارون در معرض تهدید می‌باشد،لذا کنترل آن ضروریست .
کد نوشتار : 15120