جمیل بثینه سر سلسله شاعران غزلسرای عذری است وی در دوره اموی می‌زیسته. در دوره زندگی او دسته خاصی از شاعران به غزلسرائی روی می‌آورند. حدودا" در آغاز دوره اسلامی غزل عربی به استقلال میرسد و به دو دسته تقسیم میشود. 1 - غزل غذری 2 - غزل متهتک ویژگی غزل عذری پاکی شدید عواطف و آراستگی زیبای بیان است . شاعر عذری در اشعار خود تنها از یک یار که او را صمیمانه دوست میدارد و پیوند همسری را با وی در اندیشه می‌پروراند، سخن می‌گوید. این عشق، لطیف و صادقانه و بی‌آلایش است . در این رساله با بررسی دیوان جمیل شیوه او به لحاظ سبک شناسی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته‌است . بطورکلی مباحث آن به چهار فصل تقسیم شده‌است . در فصل اول ضمن اشاره به محیط زندگی جمیل و ابعاد شخصیت او به عصر زندگی وی که روزگاری بوده پر از آشوب ، مروری گذرا صورت گرفته و نیز به ستمها و فجایع خاندان بنی‌امیه و بنی‌مروان در این دوران اشارتی رفته‌است تا شناخت کامل شاعر و موضع‌گیریهای او بهتر انجام پذیرد. آنگاه به داستان پر فراز و نشیب عشق جمیل و بثینه پرداخته شده و ویژگیها و مشخصات منحصر بفرد عشق او که موجب جاودانگی آن شده، بیان گردیده‌است . از آنجا که جمیل از شاعران عاطفی است و زبانی مشترک با سایر شاعران دارد، از این رو تطبیقی گذرا میان غزلیات او و شاعر بزرگ "سعدی" انجام گرفته‌است . کمااینکه در لابلای بحث به ابیاتی از سایر شاعران ایرانی هم اشاره شده‌است . در فصل دوم سیر تحول غزل و علل بروز آن در عصر اموی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته‌است و با معرفی بهترین غزلها از جهت ویژگی‌های عاطفی و روانی به غزلیاتی از شاعر اشاره گردیده‌است فصل سوم به بیان شخصیت ادبی جمیل اختصاص یافته‌است . در این بخش آراء و نظریات ناقدان درباره شعر جمیل و نقاط قوت و ضعف او با دقت بیان شده و نمای کامل شعر وی و جایگاه آن در ادبیات عربی نشان داده شده‌است . مطالبی از قبیل غنای لغوی شعر جمیل، استشهاد به شعر او، سرقتها و بهره‌های دیگران از شعر وی، تنوع گرایشهای شعری جمیل و همچنین انعکاس روح دینی در شعر وی، در این فصل آمده‌است . از مهمترین بخشهای این فصل بررسی وجوه بلاغی و صنایع ادبی در شعر جمیل و مطالبی همچون وصف و تصویر آفرینی در شعر وی، میباشد. در پایان به شعرهای غیرغزلی جمیل از جمله هجا و مدح اشاره شده‌است . فصل چهارم خلاصه‌ای است از تمام مباحث سه فصل پیشین که به زبان عربی نگاشته شده‌است .
نمایه ها:
کد نوشتار : 19114