بررسی وضعیت فلز روی در سال 75، میزان تولید واحدهای تولید کننده، میزان نیاز در کشور و نحوهء تامین روی مورد نیاز کشور از حمل واردات و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای مصرف کننده در جهت تامین این محصول و خلاصه‌ای از وضعیت کلی این فلز در سال 75 و کنسانتره آن.
نمایه ها:
تولید | 
مصرف | 
قیمت | 
1375 | 
روی |