طرح مختصری از پروژه: امکان اندازه‌گیری و کنترل خطای زاویه‌ای در خط تولید منشور از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بدیهی است که این امر به دلایل متعدد، از جمله صیقل نبودن سطوح و تعداد زیاد نمونه‌ها و استفاده از روشهای آزمایشگاهی در تولید انبوه میسر نیست . برای رفع این نقیصه و به منظور انجام هر یک از مقاصد خاص اندازه‌گیری، اقدام به طراحی و ساخت فرامین خاصی شد. این فرامین با دقت و سرعت مطلوب قادر به تعیین خطای زاویه‌ای و هرمی در یک خط تولید می‌باشند. همچنین با طراحی و ساخت کلیماتور اندازه‌گیری، که یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین وسایل اندازه‌گیری اپتیکی است ، امکان انجام انواع اندازه‌گیری در محدوده‌های مختلف فراهم گردید. خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده: با بررسی جوانب مختلف در اندازه‌گیری زاویه و نیز ابعاد رایج در ساخت منشور اقدام به طراحی و ساخت دو نمونه فرمان کنترل زاویه برای زوایای 90 درجه و 45 درجه گردید. همچنین به کمک محاسبات ریاضی و تبدیلات مربوطه، طرح یک فرمان کنترل خطای هرمی آمده گشت . در مورد کلیماتور نیز طراحی یک نمونه، با استفاده از عناصر اپتیکی موجود انجام شده به نحوی که سیستم قابلیت تبدیل به تلسکوپ اندازه‌گیری را دارد.
نمایه ها:
کنترل | 
تولید | 
خطا | 
طراحی | 
فرمان |