نگرشی بر واحدهای تولید کننده سیم و کابل و انواع سیم و کابل تولیدی توسط این واحدها، نگاهی بر هادیها در صنعت سیم و کابل، نحوهء سهمیه‌بندی و وضعیت تحویل مفتول مس و آلومینیوم در سال 74 نحوهء تامین مواد پلی‌مری، بررسی تولید، توزیع و مقایسه سال 74 با سالهای قبل، ارزبری و تامین مواد اولیه در صنعت سیم و کابل و بررسی صادرات ، واردات و قیمت سیم و کابل در 1 ماهه سال 74.
نمایه ها:
مفتول | 
تولید | 
1374 | 
مس | 
سیم | 
کابل |