وضعیت تولید مفتول مس هشت میلی‌متری کارخانه‌های کشور در سال 74، وضعیت تحویل مفتول مس هشت میلی‌متری در 12 ماهه سال 74 و بررسی تولید، توزیع، قیمت سیم و کابل در کشور در سال 74.
نمایه ها:
مفتول | 
تولید | 
1374 | 
مس | 
سیم | 
کابل |