این جزوه که برای آشنایی با واژه‌های به کار گرفته شده در "سرعنوانهای فیش‌برداری" از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده، در ابتدا حدود 130 واژه و اصطلاح خاص مربوط به مسایل مختلف ، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را معرفی می‌کند و پس از آن به نکاتی که لازم است در هنگام تدوین فیش به آنها توجه کرد. اشاره می‌شود.