این گزارش پیرامون تاریخچه تاسیس و روند تحولات فعالیتهای مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران از بدو تاسیس تاکنون چه در مرکز و چه در ایستگاهها و شرح عملکرد هر یک از واحدهای تابعه طرح آمار و اطلاعات از تعداد طرحهای پایان یافته و در دست اجرا، لیست انتشارات مرکز، پایان‌نامه‌ها و گزارش نهایی طرحها و مسائل مربوط به برنامه‌ریزی و تقویم آموزشی دانشجویان رشته مدیریت مناطق بیابانی می‌باشد.