اینتر نت ابزار با ارزشی است که به فرا گیران از راه دور امکان دسترسی به اطلاعات را می دهد. موتورهای جستجو متداول ترین ابزار جایابی اطلاعات مرتبط در اینترنت هستند، این مقاله به طور خلاصه چگونگی کار موتورهای جستجو، مقایسه موتورهای جستجو و معیارهای مفید در ارزیابی کیفیت صفحات وب را بررسی می کند و نشان می دهد که در دقت موتورهای جستجو تفاوت های آماری وجود دارد و به رتبه بندی بالای آلتا ویستا در چندین مطالعه اشاره می کند. آموزش دادن به فراگیران از راه دور در باره اینکه چگونه موتور جستجو را به کار برند و چگونه نتایج را ارزیابی کنند، به آنها اجازه خواهد داد که به اطلاعات مرتبط دست پیدا کنند در حالی که از کیفیت مطلوب آن اطمینان دارند.
کد نوشتار : 92519