آکادمی علوم روسیه با قدمتی 279 ساله، جز معدود مراکز علمی مهم جهان با چنین سابقه و پیشینه ای محسوب می گردد. اهمیت آن نه تنها به لحاظ تاریخی، بلکه از نقطه نظر تشکیلاتی و سیاسی نیز حائز توجه می باشد. این آکادمی یکی از بزرگترین ارگانهای سیاستگذاری علمی روسیه به شمار میرود. گرچه کشور روسیه دارای فراز و نشیبها و در گیر تحولات شدید سیاسی - اجتماعی بوده است . اما توان و پتانسیل بالقوه علمی و زیر بنایی آن، این کشور را در طی قرون و بویژه چند دهه پر تلاطم گذشته به سلامت عبور داده است . در این امر قطعا نقش سازمانهای علمی کشور و آکادمی علوم از همه پررنگ تر بوده است .وجود مراکز علمی و تحقیقاتی بسیار در کنار دانشگاهها در این کشور سبب حل مشکلات روزمره آنان در سطوح و جنبه های مختلف و بالابردن توانمندی علمی اساتید شده است. استفاده و بهره گیری از کلیه دانشمندان کشور به منظور دستیابی به علوم و فنون مختلف و کسب دستاوردهای جدید در جهان از جمله وظایف اصلی آکادمی محسوب می شود. آکادمی علوم همواره علوم و فنون کلیدی و پایه ای را مد نظر داشته و جایگاه خاصی را در تشکیلات خود به آنها اختصاص داده است . این امر به موازات ایجاد جایگاه ها و پایگاهها و پایگجاههای قانونی لازم برای ارتقا علوم، در راستای تولید علمی و در نهایت تولید فناوری موجبات نزدیکی علم و عمل را فراهم نموده است. از مواردی که باعث ثبات و پایداری روسیه در وضعیتهای بحرانی، تنشها و دگر گونیهای سیاسی شده است . تجهیز به علوم و فنون مختلف و تربیت اساتید و زبدگان و به روز نمودن اطلاعات می باشد که این کشور با سابقه داشتن انواع تنشها و انقلابها و دگر گونیهای مختلف سیاسی و اقتصادی ، توانسته ثبات خود را حفظ کند .
کد نوشتار : 90175