آموزش کتابداری در هند به وسیله دو کتابدار آمریکایی در آغاز قرن بیستم شروع شد. در سال 1929 انجمن کتابداران مدرس دوره کوتاه مدت آموزش کتابداری را آغاز کرد. نخستین دوره آموزش دانشگاهی در سال 1937 در دانشگاه مدرس به راه افتاد و به تدریج سایر دانشگاه ها دوره های فوق دیپلم و لیسانس را در برنامه آموزشی خود گنجاند. نخستین دوره های فوق لیسانس و دکتری کتابداری در سال 1952 در دانشگاه دهلی شروع به کار کرد. در حال حاضر 107 موسسه آموزش عالی در سراسر هند دوره های آموزش کتابداری و اطلاع رسانی را برگزار می کنند. این مقاله با نگاهی به برنامه های درسی و شیوه پذیرش دانشجو در مدارس کتابداری، دو مدرسه کتابداری دانشگاه دهلی و دانشگاه پنجاب چندیگر را معرفی می کند. سپس به دلیل اهمیت نقش رانگاناتان در کتابداری هند به او می پردازد، و پس از معرفی چند انجمن کتابداری گزارشی کوتاه از وضعیت انتشارات در هند ارائه می دهد.
کد نوشتار : 69618