در میان عالمان بزرگواری که عمر با برکت خود را صرف هدف متعالی کرده اند ، می توان از عالم عظیم الشان مرحوم محمدباقر مجلسی یاد کرد که کتاب یک صد و ده جلدی بحارالانوار او در میان ده ها کتاب و رساله علمی ایشان در موضوعات متنوع اسلامی ، بیش از همه می درخشد. از آن رو که این کتاب ، جامع اخبار و آثار محسوب می شود، رساله حاضر نیز براساس روایات آن جمع آوری شده است، هر چند محدودیت این رساله اجازه نگاه جامع و گسترده به همه این کتاب شریف را فراهم نیاورده و تنها ده جلد اول آن را حوزه بررسی قرار داده است. آن چه مدنظر این رساله است، نمونه هایی از پیوند وثیق کلمات و بیانات شریف حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) با آیات نورانی قرآن کریم است
کد نوشتار : 45697