با پیشرفت فناوری و فنون اطلاعات و ارتباطات در قرن اخیر،اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح و جامع روز به روز بیشتر می شود طبق آمارهای موجود روزانه حدود 7 میلیون صفحه جدید به فضای شبکه جهانی اضافه می شود . با توجه به حجم اطلاعات موجود در اینترنت ، و ناهمگن بودن اطلاعات ، لزوم به کار گیری روش های خودکار در نمایه سازی و بازیابی دقیق اطلاعات بیشتر احساس می شود . کاربران پرسش های خود را به نظام های بازیابی اطلاعات (موتورهای کاوش ) ارائه می دهند. و جواب نظام، باید مرتبط با پرسش کاربر باشد ، ولی به دلیل حجم اطلاعات موجود در وب و نبود قالب مشخص که ساختار معنایی مدارک را حفظ نماید ، دقت موتورهای کاوش کم می شود. ساختار ایکس . ام. ال قالب مناسبی برای حفظ ساختار معنایی مدارک در سطح وب است . این قالب علاوه بر حفظ ساختار معنایی دارای امکاناتی برای ساخت و نمایش و بی مدارک درمرورگرهاست. موتورهای کاوش دقت بیشتر و کارآیی بالاتری را در جستجوی مدارک در قالب ایکس.ام.ال از خود نشان میدهند. جستجوگرهای مدارک ایکس.ام.ال به سه دسته تقسیم می شوند: جستجوگرهایی بر اساس پایگاه داده ها ، جستجو گرهایی بر اساس روش های بازیابی اطلاعات ، و جستجوگرهایی ترکیبی از انواع جستجوگرهای مدارک ایکس.ام.ال.
کد نوشتار : 103825