ارائه راه حل برای مشکلات ترافیک نا سالم تهران، جز با برنامه ریزی میسر نیست . به منظور امکان برنامه ریزی دقیق و اصولی، کسب اطلاعات دقیق از سرانه زمان تاخیر، سرانه زمان انتظار، مقدار واقعی آلاینده‌ها و اطلاع از نوسانات زمانی و مکانی از ضروریات این مطالعات است . بدین منظور حرکتی پویا و موثر با عنوان مکطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک به همت متخصصان و کارشناسان ایرانی در کشور آغاز شده که با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی موثر در جستجوی شناخت و مشکلات و حمل ودبرانه آن است .
کد نوشتار : 37625