معدن غیرفعال مس "شیخ عالی" در 150 کیلومتری جنوب‌شرقی بافت و 26 کیلومتری جنوب‌شرق دولت‌آباد واقع شده است . از نظر موقعیت زمین‌شناسی این کانسارها در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی زون افیولیت ملانژ زاگرس قرار گرفته است . در افیولیت ملانژهای مذکور و در جنوب‌شرق دولت‌آباد علاوه بر معدن قدیمی شیخ عالی چندین کار قدیمی و اثر معدنی مس دیگر وجود دارد که از میان آن‌ها، معدن قدیمی احمدآباد و اثر معدنی باغ چنار نیز که به ترتیب در 25 کیلومتری شرق و 10 کیلومتری شمال‌شرق معدن مس شیخ عالی قرار دارند، به جهت مقایسه مشخصات زمین‌شناسی اقتصادی آنها با کانسار مس شیخ عالی مورد مطالعه قرار گرفتند. - سنگ درونگیر ماده معدنی افق سیلیسی - رادیولاریتی است که هم روند بالابندی آهکهای پلاژیک بوده و غالبا در کنتاکت بازالت‌های بالشی با آهک‌ها و یا نزدیک کنتاکت و در داخل آهک‌ها قرار دارند. افق مذکور در برخی نقاط بافت برشی داشته و همراه با رگچه‌های آهکی می‌باشد. افق ماده معدنی در طول حدود 700 متر در امتداد شرقی - غربی (امتداد عمومی آهکی‌های پلاژیک) به صورت منقطع و ضخامت متغیر (حداکثر 10 متر) گسترش دارد. فعالیتهای معدنی قدیمی به صورت یک ترانشه (به طول 150 متر، عرض حداکثر 30 متر و عمق فعلی حدود 30 متر)، دو چاه اکتشافی در امتداد افق سیلیسی - رادیولاریتی و آهکهای پلاژیک و حجم عظیمی از سرباره‌های حاصل از ذوب کانسنگ می‌باشند. در معدن قدیمی احمدآباد و اندیس باغ‌چنار ماده معدنی عمدتا در کنتاتکت رادیولاریتها در گدازه‌های بازالتی بالشی بصورت عدسیهای غنی از سولفید (که در حال حاضر شدیدا اکسید هستند) با ضخامت متغیر و حداکثر تا 5 متر مشاهده می‌گردد. در مقیاسه میکروسکوپی در این افق سه نسل سیلیس قابل تشخیص است که به نظر می‌رسد عمدتا از دیاژنز نهشته‌های سیلیسی حاصل از فومورول‌ها و بخارات آتشفشانی و نیز سیلیسهای با منشا آلی به وجود آمده باشند. نسل اول سیلیس نهان بلورین، نسل دوم میکرو کوارتز (کوارتز دانه ریز تا متوسط) و نسل و سوم کوارتزهای درشت موزائیکی و کلسدوئن می‌باشد. وجود شواهدی از کانیهای کلریت و ایلیت و همچنین ارتباط فضایی نزدیک این افق با سنگهای آتشفشانی موید این است که حداقل بخش عمده‌ای از سیلیس موجو در این واحد از منشاء آتشفشانی می‌باشد.
کد نوشتار : 26506