تحقیق حاضر تلاشی است در جهت ریشه‌یابی نهضت عظیم عاشورا با توجه به فرامین و رهنمودهای قرآن کریم. چهار فصل اصلی در این مجموعه مورد نظر می‌باشد. فصل اول به شان کتاب الهی پرداخته و ضرورت روی آوردن به این عهدنامه الهی بررسی شده است . این فصل قرآن را از زبان خود قرآن کریم و همچنین اشاراتی در رابطه با فرضیه جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر از کتاب خدا و سخنان امام حسین (ع) مطرح گردیده است . در فصل دوم به منزلت امام حسین (ع) و بیان فضائل آن بزرگوار اشاراتی شده است . فصل سوم را به بررسی قیام سیدالشهدا و نهضت عاشورا اختصاص داده و به بیان فرازهایی از تاریخچه این قیام پرداخته‌ایم. فصل پایانی استشهادات ابا عبدالله را در میان سخنان آن حضرت مورد توجه قرار داده و با الهام‌گیری آن حضرت از قرآن کریم را پی‌گیری می‌کند.
نمایه ها:
الهام | 
ع | 
قرآن | 
کد نوشتار : 31058