این پژوهش سعی دارد اهداف و انواع اطلاعات مورد استفاده، روشها و کانالهای دستیابی به اطلاعات ، نحوه آشنایی و موانع مشکلات این پژوهشگران را در رابطه با وب جهانگستر مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد، در این تحقیق از روش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده گردیده و در نهایت 89 درصد از پرسشنامه‌های توزیع شده عوت داده شدند. مهمترین یافته‌های پژوهش حاکی از این بودند که بیشتر این پژوهشگران دانشجویان کارشناسی ارشد مرد بودند و در گروه سنی بین 20 تا 25 سال قرار داشتند که اکثرا نیز مربوط به دانشکده فنی و مهندسی بودند. در مراحل بعدی نیز اعضاء هیات علمی دانشکده فنی مهندسی که دارای مرتبه استادیاری هستند. و سپس نیز کارمندان دانشگاه قرار داشتند. مهمترین اهداف پژوهشگران نیز "انجام کارهای پژوهشی" و "دستیابی به اطلاعاتی که در منابع چاپی و محلی یافت نشده" بوده است . همچنین بیشتر آنان به استفاده وب جهانگستر از طریق موتورهای کاوش راهنما و نمایه‌ای ماشینی تمایل بیشتر بیان دادند. اساسی‌ترین مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات وب جهانگستر نیز ترافیک شبکه، نامناسب بودن خطوط ارتباطی و در نتیجه پایین بودن سرعت دسترسی به اطلاعات بوده که مهمترین پیشنهاد آنان در این زمینه نیز بهبود خطوط ارتباطی بوده است . همچنین طبق آزمون فرضیه اول پژوهش ، نمی‌توان اظهار داشت که پژوهشگران بر اساس نوع شغل خود و متناسب با آن با امکانات وب جهانگستر آشنا می‌شوند و طبق آزمون فرضیه دوم، این پژوهشگران متناسب و مطابق اهداف خود، در استفاده از شبکه وب جهانگستر وقت مصرف نمی‌نمایند. از مهمترین پیشنهادهای نهایی پژوهش نیز می‌توان به بهبود خطوط ارتباطی، همکاری بیشتر کادر اطلاع‌رسانی و فنی مستقر در سایتهای اینترنت دانشگاه، تشکیل کلاسهای آموزش وب جهانگستر، بالا بردن سطح زبان انگلیسی، افزایش تعداد کامپیوترها و ایجاد تسهیلات Cridet Card اشاره کرد.
کد نوشتار : 28505